WORKPLACE

Biuro nie jest miejscem! To narzędzie pracy, które wspiera lub niszczy produktywność pracowników!

Jeśli rację miał Peter Drucker mówiąc, że kultura [organizacji] zjada strategię na śniadanie, to z pewnością środowisko pracy zjada na śniadanie silną wolę. Co z tego, że chcesz pracować wydajnie, jeśli do wbijania gwoździ dostałeś piłę, albo do pracy w skupieniu potężny open-space. Coraz więcej jest badań pokazujących, że środowisko pracy dopasowane do zadań to klucz do wzmocnienia produktywności pracowników (tych efektywnych i tych, którzy potrzebują pracować na efektywnością).

W firmach zatrudniających wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, starta jednej godziny ich pracy dziennie, to koszt idący w dziesiątki tysięcy złotych. Dlatego coraz więcej firm, szykując się na zmianę biura zaczyna od przeprowadzenia badań środowiska pracy. Dzięki nim można zidentyfikować w jaki sposób środowisko biura wpływa na: współpracę, osobistą efektywność, komunikację, zmęczenie, kreatywność, zaangażowanie i inne czynniki – kluczowe w realizacji codziennych celów.

Jeśli chcesz stworzyć biuro, które wzmacnia efektywność zespołów i strategię rozwoju firmy, to zapraszam do współpracy ze mną i Office Plus – gdzie wspieram procesy badawcze.

https://www.instagram.com/grupaofficeplus/
https://www.facebook.com/GrupaOfficePlus/
https://www.officeplus.pl/academy/