OFERTA

Pracuję indywidualnie z liderami, którzy:

➨ wiedzą do czego dążą, ale potrzebują partnera, żeby ułożyć plan jak tam dotrzeć
➨ przeciążeni bieżącymi sprawami odkładają to co najważniejsze
➨ potrzebują przegadać codzienne wyzwania z bezstronną i zaufaną osobą
➨ chcą uporządkować pracę swojego zespołu, ale pracując w pojedynkę ciągle to odkładają
➨ chcieliby swoje kompetencje rozwijać indywidulanie

Indywidualny rozwój managerski

Prowadzę indywidualne sesje rozwojowe dla managerów i specjalistów – głównie w obliczu wyzwań, przed którymi stoją.

Wychodzenie z przepracowania

Pomagam wychodzić z przepracowania metodą „Ogarnij Chaos®” – z wykorzystaniem licencji na tę metodę.

Planowanie strategiczne

Prowadzę warsztaty z planowania strategicznego dla zarządów małych i średnich firm oraz NGO.

Projektowanie sukcesji

Projektowanie i planowanie strategiczne sukcesji w firmie rodzinnej oraz zarządzanie zmianą z niej wynikającą.

Wystąpienia publiczne

Pomagam przygotować się do konkretnych wystąpień oraz uczę jak lepiej komunikować się z większą grupą.

Pracuję z zespołami m.in. w takich obszarach jak:
Zarządzanie projektami

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zarządzania projektami – głównie dla firmy, które nie mają kultury pracy projektowej.

Komunikacja w zespole

Poprawa komunikacji w zespołach (nie tylko) projektowych to jedno z kluczowych zagadnień moich szkoleń.

Prowadzenie spotkań

Pracuję z zespołami (również sprzedażowymi) nad efektywnym prowadzeniem spotkań z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Mediacja i facylitacja

Pomagam rozwiązywać trudne sytuacje w zespołach, przez pracę u źródła problemów.