MANAGEMENT

Szkolenia z zarządzania projektami, zespołami projektowymi i nie tylko…

Od 2013 roku prowadzę szkolenia z zarządzania projektami, zarówno w kontekście stosowania metodyk zarządzania, jaki i aspektów miękkich niezbędnych w zarządzaniu zespołami projektowymi. Szkolę tam gdzie obowiązują konkretne metodyki (szczególnie branża IT), jak i tam gdzie z pomocą podejścia projektowego trzeba szukać rozwiązań nietypowych (np. sprzedaż, marketing). Prowadzę również warsztaty planowania strategicznego oraz szkolenia z zarządzania zmianą i wystąpień publicznych.

PRINCE2 – to brytyjska metodyka zarządzania projektami, od której zaczynałem i jestem związany do dziś. Jestem jej certyfikowanym trenerem prowadzącym akredytowane szkolenia z egzaminem. Prince2 daje solidne podstawy myślenia projektowego i bardzo sprawdza się w organizacjach wytwarzających produkty w stosunkowo długim czasie, przy stosunkowo małej ilości zmian (np. branża budowlana, czy produkcyjna).

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA NIEFORMALNYCH KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW – to doskonale przemyślany i bardzo praktyczny program szkoleniowy dla osób, które chcą pracować projektowo, ale formalnie nie są osadzone w strukturze projektowej. Szkolenia według tego programu realizuję we współpracy z firmą Franklin Covey Polska (jej założycielem był Stephen R. Covey – autor książki: „7 nawyków skutecznego działania”).

MANAGEMENT 3.0 – to podejście do zarządzania nie tylko dla szefów zespołów, ale również dla szefów firmy i tych wszystkich, którzy mają świadomość, że w świecie zwinności, turkusowych organizacji i nowych pokoleń pracowników, do zarządzania ludźmi trzeba podejść w nowy sposób, żeby było ono efektywne.

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – pomagam zespołom wprowadzać lub usprawniać pracę zgodnie z filozofią Agile. W zależności od wiedzy, doświadczenia i potrzeb zespołu proponuję program i narzędzia szkoleniowe.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – każda organizacja, która ma doświadczenie zmian wie, jak bardzo mogą być one dla niej kosztowne… Prowadzę szkolenia dla liderów i managerów odpowiedzialnych za zmiany oraz zespołów, które będą przez nie przechodzić.

WARSZTATY STRATEGICZNE – zdefiniowanie misji, wizji i wartości organizacji oraz wytyczanie kierunków strategicznych to zadania, które mogą być częścią poważnego procesu (i tak jest najlepiej), ale mogą być tylko rodzajem punktu kontrolnego (który lepiej zrobić, niż go nie robić). Mam doświadczenie i mogę pomóc w obydwu przypadkach.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – moja przygoda z wystąpieniami publicznymi zaczęła się w 2003 roku. Doświadczeniem zdobytym w radiu, telewizji i na sali szkoleniowej dzielę się z osobami, które chcą lepiej występować przed małymi i dużymi zespołami, a także podczas spotkań z klientami oraz na wykładach, panelach, czy prelekcjach.

Szkolenia często są punktem wyjścia do indywidualnej pracy – z wykorzystaniem narzędzi coachingowych – nad rozwojem wybranych kompetencji lidera, managera, czy specjalisty. Jestem otwarty na taką współpracę na zasadach na jakich prowadzę procesy business coachingowe.

Dziś szkolenia, które realizuję szyte są na miarę potrzeb organizacji i zespołów projektowych! Chcesz zaprosić mnie do współpracy? Napisz na: mikolajfoks(at)gmail.com